Monday, October 6, 2014

Week 32 - Surin, Thailand

For English please see below.

อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรมากนัก ผมส่งรูปมาฝากสองรูป รูปกลุ่ม เป็นดิสตริคท์ของผม

วันจันทร์ เราได้รับอบรมเกี่ยวกับการเป็นผูสอนศาสนา

วันอังคารเราก็ไปอบรมดิสตริคท์ที่บุรีรัมย์ รูปแรกเป็นรูปที่เราถ่ายจากบุรีรัมย์ ที่ยืนอยู่เป็นน้องใหม่ ที่นั่งอยู่เป็นรุ่นพี่

วันพุธ เรามีการท้าทายนิดหน่อย คือมีชายคนหนึ่งที่ชอบมาลุ้นกับพวกเรา แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เขาแค่อยากทดลองความรู้ของพวกเรา

วันพฤหัสบดี ก็อบรม zone มีหลายอย่างทีกำลังเปลี่ยนแปลง

วันศุกร์ ก็ติดต่อและเชิญชวนผู้สนใจ พอดีตอนเย็นก็เป็นวันกิจกรรม ก็เลยมีการเล่นเกมนิดหน่อย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร วันนี้รู้สึกว่าทุกคนดีกับเรามาก อาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แต่งตัวก็ได้ 555 เพราะเราเล่นกีฬา

วันเสาร์ก็เช่นเดียวกัน ติดต่อและเชิญชวน แต่วันนี้แปลกนิดหนึ่ง ขณะที่เรากำลังเดินทางไปติดต่อและเชิญชวน ตอนระหว่างทางมีหญิงชรากำลังถกเถียงกันอยู่ เราได้รับดลใจให้หยุด (จะบอกว่าหญิงชราโบกให้หยุดก็ได้ 555)  อย่างไรก็ตาม เราได้หยุดและคุยกับยายจนได้ทราบว่าท่านเคยเป็นสมาชิกเก่าแต่ไม่ค่อยได้มาโบสถ์ ในขณะเดียวกัน เรายังได้คุยกับหนุ่มอีกคน ซึ่งก็เคยเป็นสมาชิกเก่าที่ไม่ค่อยได้มาโบสถ์เช่นกัน แต่หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาโบสถ์อีก เชื่อไหมครับ เขาก็มาโบสถ์จริงๆ ผมและเพื่อนดีใมากครับที่ไดเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในงารของพระองค์

วันอาทิตย์ ก็ไปโบสถ์
----------------------------------------------------------------------------
It's been couple weeks since his transfer from Bangkhen to Surin province. So far, Elder Matt Boonmee is doing well and getting used to being a senior companion. He still feels inadequate in his new role, but is taking it in stride. He loves his companion and his district. Due to the new mission rule, we weren't able to get much update from him. The mission is discouraging chat style emails so the following is what we have to share with you.

"Last Monday we received new training about how we should be doing missionary work. It was a great thing to watch. 


Tuesday we went to Buriram for district meeting. We just talked about the training and also got this photo. (Top row from left to right: Elder Beebe, Elder Burke, Elder Reid "Junior Companions) (Bottom Row from left to right: Me, Elder Martin, Elder Tanner "Senior Companions") Our district is called Suriram.

Then on Wednesday we went to return a package to an Independent Baptist at his church. We found that he loved Bible bashing. That seemed to be his only goal. He keeps saying he just wants to talk as friends but he was just a little much and this wasn't our mission anyway. We tried to be polite and didn't fight back. We thanked him and left. He is a smart guy, but he is only getting our material to find something to challenge us with. So we continued with the work we were called to do.

Thursday we just went out and also got training from the Zone leaders. It was a big change here. There is a lot of difference in the work here. 

Friday we had inviting, as always, but then we had sports night near the end. For some reason everyone was so friendly when we walked by, but it was because we weren't in our missionary apparel...

...Saturday we just had a lot of teaching and inviting. However, prior to the inviting and teaching, we were riding by the Park when we stopped because we had this spiritual prompting, or in other words, we saw some people (elderly) arguing. And a lady started waving us down, turned out she was a less-active member, We got to talking with her a little and hope to continue again at a later time. The biggest surprise was, as we were talking with this elderly woman, we saw another less-active member, so we talked to him as well. He said he would come to church, and he did! He also gave us a lot of referrals. 

It's such a joy to know that God places things in our way so that we may be able to contact his children. If it needed to be an argument to get our attention, so be it. haha 

Then Sunday. It was a good old Sunday as always. We haven't seen General Conference quite yet, it will be next week.


Just me
Anyways that is all I can think of. Also some other news, President Senior has stopped Facebook proselyting for a while. Also he asks that when we email, we don't get into a "chatroom" style email. As in I email, and we just reply back and forth. 

Love you all and I hope you have a good week!

Elder Boonmee "

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.